Monthly Archives:Июль 2013

Програма конференції 20 червня 2013 року

Безымянный Read the rest of this entry >>

Програми заходів

Программа заходуОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Білокінь Віктор Яковичдиректор Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій” Голіяд Ірина Семенівна – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент Кільдеров Дмитро Едуардович – завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент Ковтуненко Ніна Олексіївна – заступник директора з міжнародних зв’язків Міжнародної благодійної організації «Лідер якості», кандидат педагогічних наук   Кулієва Нігяр – заступник директора науково-дослідного і навчального центру з праці  і соціальних проблем Азербайджанської Республіки Нестерова Любов Володимирівна завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, кандидат педагогічних наук, доцент Скульська Віолета Євгенівна – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Слабко Володимир Миколайович – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, директор центру «Професійної кар’єри» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Білокінь Віктор Яковичдиректор Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій” Войцех Валат – професор Жешувського університету, доктор педагогічних наук професор, Польща Голіяд Ірина Семенівна – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент Кільдеров Дмитро Едуардович – завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент   Козяр Микола Миколайович – доцент кафедри інженерної графіки та машинознавства Національного університету водного господарства та природокористування, доктор педагогічних наук, доцент Кулієва Нігяр – заступник директора науково-дослідного і навчального центру з праці  і соціальних проблем Азербайджанської Республіки Нестерова Любов Володимирівна завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, кандидат педагогічних наук, доцент Піявський Семен Авраамович – завідувач кафедри «Прикладна математика і обчислювальна техніка» Самарського державного архітектурно-будівельного університету, доктор технічних наук, професор, Росія, м. Самара  Райковська Галина Олексіївна – професор кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету, доктор педагогічних наук, професор Скульська Віолета Євгенівна – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Свистун Валентина Іванівна – завідувач лабораторії управління професійно-технічною освітою Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, доктор педагогічних наук, доцент Сидоренко Віктор Костянтинович – директор навчально-наукового центру підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук  України Тархан Лєнуза Запаєвна – завідувач кафедри технологій і дизайну швейних виробів Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор Ягупов Василь Васильович – головний науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, доктор педагогічних наук, професор  

ПОРЯДОК РОБОТИ

21 червня 2013 року

09.00 – 09.30 – Реєстрація учасників, кава-брейк, сніданок 09.30- 10.00  – Творчі зустрічі  учасників конференції 10.00 – 12.30 – Пленарне засідання 12.30 – 13.30 – Перерва на обід 13.30 – 15.30 – Авторський  подіум, Педагогічний коучинг, Педагогічний тренінг «Розвиток професійної мобільності»       ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар 15.30 – 16.00 – Підведення підсумків конференції 16.00 -18.00   – Екскурсійна програма 18.00-19.00    –  Вечеря   Регламент: Доповідь – до 15 хвилин Виступ на секційному засіданні – до 10 хвилин Участь у дискусії – до 5 хвилин  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

 ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ Зубар Надія Миколаївна професор кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету туризму, економіки і права, кандидат технічних наук, доцент, Україна, м. Київ    НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОДІУМУ Нестерова Любов Володимирівна – завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, кандидат педагогічних наук, доцент, Україна, м. Київ   ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПТНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Свистун Валентина Іванівназавідувач лабораторії управління професійно-технічної освіти Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, доктор педагогічних наук, доцент, Україна, м. Київ   РОЛЬ РОБОТОДАВЦІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ Скульська Віолета Євгенівна – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Україна, м. Київ   ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМНЕ БАГАТОГРАННЕ ЯВИЩЕ Сушенцева Лілія Леонідівна – завідувач лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, доктор педагогічних  наук, доцент, Україна, м. Київ   МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Ягупов Василь Васильович – головний науковий співробітник лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, доктор педагогічних наук, професор, Україна, м. Київ

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ  

СЕКЦІЯ І.      ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І   НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ Керівник секції: Скульська Віолета Євгенівна – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Україна, м. Київ   Секретар секції: Стеценко Олексій Миколайович - викладач спеціальних дисциплін будівельних технологій вищої категорії Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, старший викладач, Україна, смт. Масандра   СЕКЦІЯ ІІ.     НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ Керівник секції: Голіяд Ірина Семенівна – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент, Україна, м. Київ Секретар секції: Істоміна Надія Олексіївна — викладач спеціальних дисциплін будівельних технологій вищої категорії Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, старший викладач, Україна, смт. Масандра СЕКЦІЯ ІІІ.   СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ  Керівник секції: Сушенцева Лілія Леонідівна – завідувач лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, доктор педагогічних  наук, доцент, Україна, м. Київ Секретар секції: Филиппова Світлана Миколаївна — викладач математики вищої категорії, викладач-методист Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, Заслужений учитель України, Україна, смт. Масандра

ДОПОВІДІ

 

ФАКТОР КУЛЬТУРИ В МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПТНЗ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ Айстраханов Дмитро Дарамович – докторант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Україна, м. Київ   ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ Антонюк Олександр Миколайович – викладач Коростишівського педагогічного коледжу імені І.Я. Франка, Україна, м. Київ   РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Близнюк Алла Олександрівна – аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Україна, м. Київ   ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ Василенко Олена Вікторівна – викладач кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету економіки, туризму і права, Україна, м. Київ   СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО» У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Вдовіна Олена Олександрівна – викладач Дніпропетровського вищого міжрегіонального училища з поліграфії та інформаційних технологій, Україна, м. Дніпропетровськ   ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ Воронцова Ірина Валеріївна – викладач Державного навчального закладу «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С.», Україна, м. Полтава   ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОСЕРВІСУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Динько Володимир Анатолійович – директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей», Україна, м. Бориспіль   ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ Дремова Ірина Борисівна – аспірант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ   ВИКОРИСТАННЯ CAD/CAM/CAE ПРОГРАМ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ Єжова Ольга Володимирівна – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат технічних наук, доцент, Україна, м. Кіровоград   ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ Забродська Тетяна Костянтинівна – магістр Київського інституту бізнесу і технологій, Україна, м. Київ   ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ Василенко Олена Вікторівна – викладач кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету туризму, економіки і права, Україна м. Київ   ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Гуменюк Юлія Валентинівна – магістр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, м. Київ   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ Дубінецький  Володимир  Володимирович – директор автотранспортного технікуму Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» Україна, м. Кривий Ріг   ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДОСВІДУ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЯ Жерноклеєв Ігор Васильовий – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, директор науково-методичного центру підготовки вчителів технологій і професійного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент, Україна, м. Київ   ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Істоміна Надія Олексіївна — викладач спеціальних дисциплін будівельних технологій вищої категорії Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, старший викладач, Україна, смт. Масандра   СИСТЕМА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ Кільдеров Дмитро Едуардович – завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент, Україна, м. Київ   РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Кільдерова Лілія Володимирівна – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, Україна, м. Київ   АВТОРСЬКА МЕТОДИКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ Кравець Світлана Григорівна – науковий співробітник лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти національної академії педагогічних наук  України, Україна м. Київ   ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Кожем’яко Наталія Володимирівна – викладач Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України, Україна, м. Ірпінь   РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ВЧИТЕЛЯМ «ТЕХНОЛОГІЙ» Косяк Інна Василівна – викладач кафедри основ виробництва Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Україна, м. Київ    ТРУДНОЩІ У РЕФОРМУВАННІ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Корчинська Наталія Миколаївна – молодший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна м. Київ   ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ Легун Віктор Трохимович – директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», Україна, м. Кривий Ріг   НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА Лизогуб Анатолій Григорович – аспірант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ   МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ Майборода Людмила Анатоліївна – аспірант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ   ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Макаренко Алла Ігорівна – доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, Україна, м. Київ   САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ВНЗ Медведенко Ірина Сергіївна – викладач кафедри основ виробництва Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Україна, м. Київ   ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ НОВИХ ВИРОБНИЧИХ І НОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ Мешкова Ганна Іванівна — старший майстер будівельних технологій Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, Україна, смт. Масандра   ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ЗМІСТ Мізинчук Валентина Василівна – аспірант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ   СТАН ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ Мілохіна Маргарита Олександрівна – молодший науковий співробітник лабораторії професійного навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ ТЕКСТИЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Ніколайчук Світлана Петрівна – аспірант Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Україна, м. Київ   ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО  ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Овчаренко Олена Олександрівна – аспірант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Україна, м. Київ   РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ УКРАЇНИ Палькевич Юлія Святославівна – старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ   ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ Павлов Юрій Олексійович – старший науковий співробітник лабораторії професійної орієнтації і виховання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат психологічних наук України, Україна, м. Київ      ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОСЕРВІСУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Сараєва Світлана Олександрівна – аспірант  Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна, м. Київ      ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ З ОСНОВ ДИЗАЙНУ Слабко Володимир Миколайович – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, директор центру «Професійної кар’єри» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук Лазебний Михайло Миколайович – викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Україна, м. Київ   СУТНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК МЕТИ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ Сидоренко Віктор Костянтинович – директор навчально-наукового центру підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ Котелянець Юлія Сергіївна – аспірант кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна, м. Київ   МІСЦЕ І РОЛЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Стеценко Олексій Миколайович - викладач спеціальних дисциплін будівельних технологій вищої категорії, Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, старший викладач, Україна, смт. Масандра   АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙ В ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Стогній Аліна Юріївна –  аспірант Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Україна, м. Київ   МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Сулима Тетяна Сергіївна – аспірант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ   ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ Сушенцев Артем Олександрович – викладач Державного навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу», Україна, м. Кривий Ріг   ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Сушенцев Олександр Єгорович – старший науковий співробітник лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, кандидат педагогічних  наук, Україна, м. Київ   АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ Сушенцев Олександр Олександрович – викладач Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», Україна, м. Кривий Ріг   МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПРОФІЛЮ Учитель Інна Борисівна – cтарший викладач кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, Україна, м. Дніпропетровськ   ІНТЕГРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ Филиппова Світлана Миколаївна — викладач математики вищої категорії, викладач-методист Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, Заслужений учитель України, Україна, смт. Масандра   ОСВІТНІЙ КОУЧИНГ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ПТНЗ Чернова Тетяна Юріївна – старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічною освітою Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, кандидат педагогічних наук, Україна, м. Київ   ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Шамчук Марина Юріївна – аспірант Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Україна, м. Київ   ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Шевченко Віктор Леонтійович – докторант Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, кандидат військових наук, доцент, Україна, м. Київ   ІННОВАЦІЇ У ВПРОВАДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Юденкова Олена Петрівна – заступник директора з науково-методичної роботи Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», кандидат педагогічних наук, Україна, м. Дніпропетровськ Макаров Володимир Адольфович – директор Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», кандидат педагогічних наук, Україна, м. Дніпропетровськ   РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТЕКСТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМАТЕМАТИКИ Юдіна Юлія Сергіївна — викладач математики, молодий спеціаліст Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, Україна, смт. Масандра

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ»

СЕКЦІЯ  «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВНИЧОЇ ГАЛУЗІ»

 

Відповідальні: Нестерова Любов Володимирівна – завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент, Україна, м. Київ Дремова Ірина Борисівна – науковий співробітник лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна, м. Київ

 

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ

  МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЯМ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ Ситніков Олександр Пантелійовичдиректор Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»,  кандидат історичних наук, доцент, Україна, м. Донецьк   ПРО ГОТОВНІСТЬ  ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ Нестерова Любов Володимирівна – завідувач лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент, Україна, м. Київ   КОНЦЕПЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВКУ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (ЗА БУДІВЕЛЬНИМ ПРОФІЛЕМ) Заславська Світлана Олександрівнадекан Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»,  Україна, м. Донецьк ПРО МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Білокінь Віктор Яковичдиректор Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, Україна, смт. Масандра   ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ: «ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ» Шеренговская Галина Леонтьевна – заступник директора з навчально-методичної роботи Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу “Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій”, Україна, смт. Масандра   МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Пащенко Тетяна Миколаївна – старший науковий співробітник лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна, м. Київ   ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Дремова Ірина Борисівна – науковий співробітник лабораторії методик професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук  України, Україна, м. Київ   ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Новосад Анатолій Денисович –  заступник директора з навчально-виробничої роботи Державний професійно-технічний навчальний заклад «Бориспільський професійний ліцей», Україна, м. Бориспіль   МЕТОДИЧНА РОБОТА – ДІЄВА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Дяченко Олена Вікторівна – викладач Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу, Україна, м. Біла Церква   ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ. РОБОТА ТВОРЧИХ ГРУП Гордієнко Наталія Павлівна – методист Державного навчального закладу «Ржищівський професійний ліцей», Україна, м. Ржищів  

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

Іванушкіна Ганна Григорівна -  викладач спеціальних дисциплін Донецького професійно-технічного будівельного училища № 22, Україна, м. Донецьк  

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Колеснік Ольга Павлівна – викладач Сєверодонецького професійного будівельного ліцею, Україна, м. Сєверодонецьк

Тараріна Лариса Вікторівна –  викладач Сєверодонецького професійного будівельного ліцею, Україна, м. Сєверодонецьк

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ  ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Літвінцев Сергій Валентинович – викладач технології мулярних робіт Державного професійно-технічного закладу "Горлівський професійний ліцей будівництва, Україна, м. Горлівка   ЛІТЕРАТУРА З НОВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ КОМПАНІЇ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК" УКРАЇНА Корчменко Станіслав Сергійовичпредставник компанії "Хенкель Баутехнік" Україна   НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І МАТЕРІАЛИ КОМПАНІЇ «КНАУФ» Кожем'яка Сергій Вікторович  – доцент Донбаської національної академії будівництва та архітектури, Україна,  м. Макіївка    

 

Наши публикации

Администратор post on Июль 21st, 2013
Posted in Наші публікації

Василий Данчев

заведующий лабораторией Веб-ресурсов ОНПУ,

Украина, г. Одесса

 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

 

          В феврале 2013 года ушла из жизни замечательный педагог, доктор педагогических наук, профессор Юсупова Маргарита Федоровна

          Это стало большой утратой не только для ее семьи, но и для многих людей не только Одесского национального морского университета, но и многих ВУЗов г. Одессы и Украины, которые работали и сотрудничали с ней, а также студентов, которых она обучала. Ведь главными девизами ее жизни и отношения к своей работе были: чуткое отношение, профессионализм, индивидуальный подход и настойчивость в достижении цели.

          Волею судьбы познакомился я с Маргаритой Федоровной в 1998 году. В то время, работая старшим преподавателем кафедры начертательной геометрии и компьютерной графики ОНМУ, она фактически была главным идеологом кафедры в части методологии преподавания графических дисциплин, основанной на применении новейших информационных технологий. И это была не «дань моде». Уже в то время, когда появились первые версии AutoCAD, Маргарита Федоровна поняла, что для качественной подготовки специалистов-графиков в ВУЗе необходимо обучение их навыкам работы в одной из систем автоматизированного проектирования. Обучение работе в САПР не предусмотрено учебной программой практически ни одной графической дисциплины. Возникло противоречие между объемом преподаваемого материала и временем, предусмотренным учебной программой. Помимо этого, значительно возросла нагрузка на преподавателей. Необходимо было найти выход из создавшегося  положения. И здесь сработал «генератор идей» - так в шутку называли Маргариту Федоровну. Она предложила разработать и внедрить в учебный процесс обучения начертательной геометрии, как основы любой графической дисциплины, систему интерактивного обучения, предусматривающую не только представление теоретического материала по этой дисциплине в виде динамических картинок, но и автоматизированный контроль теории и, что самое важное, практических навыков в решении задач.

          Для реализации задуманного был создан творческий коллектив «Виртуальная реальность», в который вошли, помимо Маргариты Федоровны – главный идеолог проекта и меня – технический руководитель и разработчик системы, еще и студенты в качестве разработчиков приложений. На протяжении нескольких лет шла напряженная работа по разработке различных вариантов реализации программного обеспечения, соответствующим различным педагогическим принципам. Каждый из вариантов проходил апробацию на студентах во время учебы. В это время и проявился талант Маргариты Федоровны, как ПЕДАГОГА. Не смотря на то, что каждая новая идея требовала практически с нуля начинать разработку нового программного обеспечения, она умела убедить всех участников проекта в целесообразности таких шагов. И главным аргументом в ее доводах было – «так будет лучше и понятнее для студентов».

          Результаты исследований, проводившихся в процессе разработки системы интерактивного обучения начертательной геометрии, легли в основу диссертационной работы, в начале на степень кандидата педагогических наук, затем и доктора педагогических наук. Но ни это было главным для Маргариты Федоровны. Главным для нее было – создание новой, принципиально отличающейся от традиционной, методики преподавания графических дисциплин, с применением современных информационных технологий, соответствующей европейскому уровню преподавания, основой которого является самостоятельная подготовка студентов к предстоящим занятиям, а во время занятий – обсуждение и разъяснение наиболее важных моментов рассматриваемой темы.

          С уверенностью могу утверждать, что поставленной цели Маргарита Федоровна достигла. Свидетельством этому были практически 100% посещаемость как лекционных, так и практических занятий, не просто посещаемость, а интерес, настроение и активность студентов. Более того, была достигнута и вторая цель – уменьшение нагрузки на преподавателей. После внедрения системы в учебный процесс, основная работа преподавателей заключалась не в традиционном изложении теоретического материала и проверке практических работ. Им оставалась наиболее приятная и потому не столь обременительная роль организатора рассмотрения с подготовленными студентами более сложных вопросов обсуждаемой темы. При этом самую трудоемкую работу по контролю уровня освоения теории и практических навыков взял на себя компьютер, вплоть до распечатки ведомостей результатов контроля.

          Но Юсупова не была бы Юсуповой, если бы она остановилась на достигнутом. Помимо этого, практически в то же время она выпустила три учебника, одну монографию, опубликовала более 200 научных статей.… И на этом не поставлена точка, не смотря на возраст, и, как теперь уже известно, состояние здоровья, в планах этой хрупкой женщины были и издание новых учебников по графическому моделированию, и разработка методики преподавания дисциплин сопротивление материалов, детали машин с применением САПР.

          Последняя совместная с Маргаритой Федоровной работа была посвящена созданию двуязычной (русский и украинский) версии интерактивного курса обучения начертательной геометрии в виде DVD-диска. Эта работа проводилась по многочисленным пожеланиям специалистов, присутствовавших на обсуждении и защите докторской диссертации Юсуповой. Еще при жизни Маргариты Федоровны работа была практически завершена, получено свидетельство на авторские права. Сколько было радости, сколько оптимизма.

          Даже в последнюю нашу встречу, как оказалось, действительно последней, мы обсуждали планы дальнейшего сотрудничества. Но судьба решила по-своему.… Считаю своим долгом завершить незавершенное и надеюсь, что ученики и соратники профессора Юсуповой Маргариты Федоровны продолжат воплощение в жизнь ее планов и идей.

Наші публікації

Администратор post on Июль 13th, 2013
Posted in Наші публікації
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Випуск 39: збірник наукових праць / за ред. Д.Е.Кільдерова. - К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - 285 с.  (Фахове видання)

ЗМІСТ

Айстраханов Д.Д.

ФАКТОР КУЛЬТУРИ В МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПТНЗ МАШИНОБУДІВНОГО  ПРОФІЛЮ……………………………………………………………………………3

 Вдовіна О.О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВСПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО» У ВНЗ………………………...8

 Войцех Валат

ТЕХНІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ

HUMANITIES CONTEXT OF TECHNOLOGY EDUCATION…………………..11

 Воронцова І.В.

ДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ…….15

Герасименко О.А., Фещук Ю.В. 

ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОЇПРОГРАМИ PRO 100 МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ ІПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ…………………………………………………….21

Голіяд І.С., Ковтуненко Н.О

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ……………………….28

Головня В.Д.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ФОРМУВАННЯКОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ…………………………………………33

 Гончаров О.М., Гончарова І.П.

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН…………………………………...36

Гриценко Л.О., Бойко В.А.

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМПЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ………………………………………………………40

 Динько В.А.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОСЕРВІСУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА……………………………...45

 Дремова І.Б.

ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИМАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ……………………………...48

 Дубінецький В.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ…………………………….51 

Єжова О. В.

ВИКОРИСТАННЯ CAD/CAM/CAE ПРОГРАМ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІМАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ……………………………57 

Жижко Т.А.

УНІВЕРСИТЕТ ЯК «ПІДРУЧНИК СВІТУ» ХХІ СТОЛІТТЯ…………………..61 

Зубар Н.М., Василенко О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ…………………………………………………………………………….75

Зуєва А. Б.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇПІДГОТОВКИ……………………………………………………………………...81 

Іслам А.В.

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ…………………………………………………………..86

Кожем’яко Н.В.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ………………………………………………………………….92

Козяр М.М.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ …………99

Корчинська Н.М.

ТРУДНОЩІ У РЕФОРМУВАННІ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…………………………….105 

Косяк І.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМВЧИТЕЛЯМ «ТЕХНОЛОГІЙ»…………………………………………………...110 

Кравець С.Г.

АВТОРСЬКА МЕТОДИКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ…………...114 

Кузьменко П.І.

КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА……………………………119 

Легун В.Т.

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ………………………………………….123 

Макаренко А.І.

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА……………...130

Матросова І.Г.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…..................135 

Медведенко І.С.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБЦІ ТЕКСТИЛЬНИХ                                             МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ВНЗ……………….............…139 

Мізинчук В.В.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИМАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ІЗМІСТ……………………………………………………………………………...147 

Мілохіна М.О.

СТАН ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХОПЕРАТОРІВ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТАПРАКТИЦІ………………………………………………………………………...153 

Нестерова Л.В.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ……………………….158

Палькевич Ю.С.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮОСВІТОЮ В УМОВАХ УКРАЇНІ……………………………………………….161

Пятничук Т.В.

СТАН ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ……………166

Райковська Г.О.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ………172

Сараєва С.О.

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОСЕРВІСУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ………………………………………………….177 

Свистун В.І.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПТНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ…………………………………182 

Сидоренко В.К., Котелянець Ю.С.

СУТНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК МЕТИ  СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ……………………187

Скульська В.Є.

РОЛЬ РОБОТОДАВЦІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ…………...................……….194 

Слабко В.М., Лазебний М.М.

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………………..198 

Стогній А.Ю.

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙ В ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..........................………204

Сулима Т.С.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІМАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯБУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ…………………………………………………….210 

Сушенцев А.О.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ВУКРАЇНІ…………………………………...215 

Сушенцев О.Є.

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХРОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ………………………………………….219 

Сушенцев О.О.

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЇХКОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ……………………………………………………..223 

Сушенцева Л.Л.

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯЯК СИСТЕМНЕ БАГАТОГРАННЕ ЯВИЩЕ…………………………………...227 

Учитель І.Б.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПРОФІЛЮ…………………………………………………………………………232 

Чернова Т.Ю.

ОСВІТНІЙ КОУЧИНГ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІКЕРІВНИКА ПТНЗ……………………………………………………………….237 

Шамчук М.Ю.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………243 

Шаталов Р.Б., Пиявський С.А.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ИОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ ПОНАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХКЛАССОВ…………………………………………………………………………248 

Шевченко В.Л.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ…………………………………………..257

Шкворець О.В

ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ДИЗАЙНУ ОДЯГУ…………………………………………265 

Юденкова О.П., Макаров В.А.

ІННОВАЦІЇ У ВПРОВАДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………270 

Ягупов В.В

МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ………………………………………………………............................................………………274