Monthly Archives:Травень 2014

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу та аксесуарів»

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Новини
Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  спеціаліст/ магістр

Рік: 2013 Об'єм: 10 с. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу та аксесуарів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.01010301, 8.01010301 Технологічна освіта, спеціалізації «Дизайн одягу і аксесуарів». Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес розробки моделей швейних виробів різними методами технічного моделювання та художнього оформлення одягу і аксесуарів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: ЗМ І.      Аналіз та порівняльна характеристика методик конструювання деталей одягу. ЗМ ІІ.     Технічне моделювання складних моделей одягу. ЗМ ІІІ.      Художнє оформлення одягу та моделювання аксесуарів.  

Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу»

Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Рік: 2012 Об'єм: 26 с. Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу» призначена для підготовки бакалаврів технологічної освіти (6.010103 Технологічна освіта. Кваліфікація – вчитель технологій і креслення. Педагог-організатор позашкільних навчальних закладів) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Т. Б. Гуменюк. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 26 с. Місце навчальної дисципліни в системі підготовки майбутніх учителів технологій: «Конструювання і моделювання одягу» відноситься до навчальної дисципліни науково-предметної підготовки бакалавра технологічної освіти –вчителя технологій і креслення (обслуговуючі види праці).  

Основи професійної мобільності : програма авторського спеціального курсу

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Навчальні програми
Автор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: навчальна програма Рік: 2011 Об'єм: 20 с. Основи професійної мобільності : програма авторського спеціального курсу / Лілія Леонідівна Сушенцева. – Київ, 2011. – 20 с. Спеціальний авторський навчальний курс «Основи професійної мобільності» призначений для учнів професійно-технічних навчальних закладів різних типів і форм власності. Метою курсу є формування й розвиток професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу на основі сучасних педагогічних технологій.

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва»

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Навчальні програми
Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 6.010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Рік: 2012 Об'єм: 10 с. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010103 Технологічна освіта. Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес виготовлення швейних виробів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
  1. Способи з’єднання та формотворення деталей швейного виробу.
  2. Основи функціонування технологічних процесів швейного виробництва.
  3. Технологія виготовлення виробів платтяного асортименту.

Навчально-методичне видання «Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Технологічний практикум»»

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Посібники
reytingova_sistema Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчально-методичне видання

Галузь знань: 0101 "Педагогічна освіта"

Напрям підготовки: 010103 "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.010103 "Бакалавр технологічної освіти"

Кваліфікація: "Вчитель технологій і креслення"

Рік: 2012 Об'єм: 33 с. Навчально-методичне видання «Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Технологічний практикум»» для підготовки бакалаврів технологічної освіти (6.010103 Технологічна освіта. Кваліфікація – Вчитель технологій і креслення. Педагог-організатор позашкільних навчальних закладів) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Т. Б. Гуменюк, І. С. Медведенко. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 33 с.

Завантажити файл

Методичні рекомендації до курсового проектування з основ швейного виробництва

shveine_virobnictvoАвтор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: методичні рекомендації

Галузь знань: 0101 "Педагогічна освіта"

Напрям підготовки: 010103 "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.010103 "Бакалавр технологічної освіти"

Кваліфікація: "Вчитель технологій і креслення"

Рік: 2012 Об'єм: 61 с. «Методичні рекомендації до курсового проектування з основ швейного виробництва» - навчально-методичний посібник призначений для студентів педагогічних ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта. У посібнику розкриваються основні положення про організацію, підготовку, написання та захист курсового проекту з основ швейного виробництва. Пропонується викладачам та студентам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які бажають успішно працювати та навчатися в кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Основи професійної мобільності

Администратор post on Травень 4th, 2014
Posted in Новини, Посібники
posibnik_sushencevaАвтор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: навчально-методичний посібник ISBN: 978-966-177-141-2 Рік: 2011 Об'єм: 162 с.   В посібнику розкрито зміст навчання відповідно авторського спеціального курсу «Основи професійної мобільності». Адресується учням, педагогічним працівникам, методистам професійно- технічних навчальних закладів, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також тим, хто цікавиться проблемами професійної підготовки професійно мобільно­го виробничого персоналу.

Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно- технічних навчальних закладах: теорія і практика

Администратор post on Травень 4th, 2014
Posted in Монографії
monograph_sushencevaАвтор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: монографія ISBN: 978-966-177-142-9 Рік: 2011 Об'єм: 439 с. Розглядаються етапи становлення і розвитку проблеми професійної мобільно­сті в історії системи професійно-технічної освіти; підходи до трактування профе­сійної мобільності в різних науках. Обґрунтовано модель професійно мобільного кваліфікованого робітника та систему роботи професійно-технічного навчального закладу з формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робіт­ника; організаційно-педагогічні умови формування професійної мобільності май­бутніх кваліфікованих робітників. Розкрито зміст і структуру психолого-педаго- гічної готовності педагогічних кадрів до формування професійної мобільності та їх підготовки до такої діяльності в системі методичної роботи професійно- технічного навчального закладу. Адресується науковцям, педагогічним працівникам професійно-технічних і вищих навчальних закладів, працівникам управлінь освіти і науки, студентам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також тим, хто ціка­виться проблемами професійної підготовки виробничого персоналу.