Положення про міжнародний #НЕКОНКУРС

Администратор post on Август 31st, 2016
Posted in Конкурси, Новини

Положення про міжнародний #НЕКОНКУРС

для працюючих та майбутніх педагогів, студентів ВУЗів та коледжів на пільгове навчання за ІІІ-модульною сертифікованою програмою #ПЕДАГОГІЧНИЙ_КОУЧИНГ

Організаторами заходу виступають:

Міжнародна Благодійна Організація «Лідер Якості»

Школа коучингу Украини «Master Coach Ukraine»

Технічним організатором #неконкурсу #ПЕДАГОГІЧНИЙ_КОУЧИНГ є портал: http://www.mbo-lider.com/

Цілі #НЕКОНКУРСУ:

1. Надати можливість працюючим та майбутнім педагогам отримати пільгове навчання за ІІІ-модульною сертифікованою програмою #Педагогічний коучинг, спрямовану на формування та розвиток коучингової компетентності на інноваційному, компетентісностному, системно-діяльнісному та інформаційно-графічному підходах. 2. Створити неформальні умови розроблення та поширення кращого досвіду педагогічних працівників щодо застосування технологій коучингу у навчально-виховному процесі, партнерських та суб’єкт-суб’єктних відносинах у різних сферах життя.

ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

1. #Неконкурс є постійно діючим. 2. Заявки на #неконкурс для навчання у поточній групі приймаються не пізніше, ніж за місяць до початку навчання у модульній програмі або за термінами, визначеними організаторами. 4. Результати #неконкурсу оголошуються не пізніше, ніж за тиждень до початку першого модулю навчання за програмою або у терміни, визначені організаторами конкурсу, про що повідомляється на сайті технічної підтримки. 5. Участники #неконкурсу можуть повторно надсилати заявку для участі в наступних відкритих можливостях.

УМОВИ УЧАСТІ У #НЕКОНКУРСІ

1. У міжнародному #неконкурсі можуть брати участь: працюючі педагогічні працівники з навчальних закладів всіх рівнів акредитації України та країн далекого і ближнього зарубіжжя; студенти ВНЗ та коледжів, майбутні педагогічні працівники, всі бажаючі оволодіти коучинговою компетентністю. 2. До розгляду приймаються індивідуальні авторські роботи, а саме: - відео навчальних занять та позакласних заходів, інформаційно-методичні, методично-практичні матеріали для учнів, студентыв педагогів, батьків, в яких використані інструменти коучингу щодо підвищення ефективності навчального та виховного процесів. 3. Плата за участь у заході не передбачена.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У #НЕКОНКУРСІ?

1. Надсилайте Відео-заявку на участь в на ел. адресу teachcoaching@gmail.com У ній за 1-2-3 хвилини у довільній формі розкажіть про себе та дайте відповідь на запитання: - Чому для вас важливо навчатися коучингу? - Що для Вас буде найкращім результатом навчання за програмою #Педагогічний_коучинг? - Що зміниться для Вас та Вашого оточення, якщо Ви опануєте програму #Педагогічний_коучинг?» - Розкажіть коротко про подані матеріали у довільній формі. 2. Надсилайте відео-матеріали обраної роботи. 3. Додайте письмовий варіант матеріалів.

ВИМОГИ ОФОРМЛЕНЯ #НЕКОНКУСНОЇ РОБОТИ

1. Робочі мови #неконкурсу - українська, російська. 2. Основний файл матеріалів повинен бути текстовим документом в форматі doc або pdf. 3. Рекомендований письмовий обсяг роботи - від 2 до 8 сторінок формату А4. Обсяг додатків на розсуд автора (додатки не є обов’язковими). 4. Матеріали надсилається з анотацією, у якій представлено: опис цільової аудиторії, мета заходу, основні форми, методи, прийоми роботи, способи досягнення та оцінювання очікуваних результатів. Також необхідно відобразити, як саме застосовується коучинг; зробити посилання на інформаційні джерела та електронні ресурси, використані у матеріалах.

ЕКСПЕРТИ #НЕКОНКУРСУ

1. СКЛАД експертів #неконкурсу формується з сертифікованих коучів та педагогічних працівників, що мають компетенцію в сферах освіти та бізнесу. 2. Участь у експертній роботі здійснюється на волонтерських засадах. 3. Подати заявку на можливість стати експертом необхідно електронною поштою teachcoaching@gmail.com з посиланням на тему «ЕКСПЕРТ #ПЕДАГОГІЧНИЙ КОУЧИНГ». 4. У експертів повинна бути відсутня особиста зацікавленість у тому чи іншому претендентові на отримання можливості опанувати програму щодо формування коучингової компетентності. 5. СКЛАД експертів публікується на http://www.mbo-lider.com/

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАНИХ АВТОРСЬКИХ РОБІТ

1. Відповідність розробки принципам коучингу. 2. Відображення у роботі ефективність використаних інструментів і результативність заходу. 3. Практична значимість роботи, можливість її впровадження в інших освітніх установах. 4. Враховується кількість і якість коментарів, які отримали матеріали у соціальних мережах після публічного оприлюднення. 5. Список критеріїв може доповнюватися і розширюватися, про що додатково повідомляється на сайті технічної підтримки заходу.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ #НЕКОНКУРСУ

1. Подані авторські роботи оприлюднюються на сайті http://www.mbo-lider.com/ та у соціальних мережах для загального доступу. За 10 днів до початку навчання проводиться публічне голосування, у якому беруть участь всі бажаючі. 2. Оцінювання матеріалів експертами носить рекомендаційний характер, остаточне рішення щодо переможця приймають автори програми #Педагогічний_коучинг. 3. Система апеляцій не передбачена. 4. Кожен учасник #неконкурсу отримує електронний сертифікат Учасника міжнародного #неконкурсу #ПЕДАГОГІЧНИЙ_КОУЧИНГ безкоштовно. 5. Переможець #неконкурсу отримує електронний сертифікат і запрошення на пільгове (безкоштовне) навчання у визначений термін. 6.Пільгове (безкоштовне) навчання поширюється на всі модулі програми, крім сертифікації. Зарахування в навчальну групу відбувається тільки з першого модуля. 7. Якщо переможець в силу об’єктивних причин не може почати або продовжити навчання зі своєю навчальною групою, то за погодженням з організаторами навчання за програмою #Педагогічний_коучинг він може пройти навчання в зручний для нього час. 8. Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок особистих коштів учасника і організаторами #неконкурсу і навчання не компенсується.

ОБОВЯЗКИ І МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕМОЖЦЯ #НЕКОНКУРСУ

1. Починаючи навчання за програмою, учасник програми бере на себе зобов'язання щодо виконання завдань з формування коучингової компетентності під час навчання за програмою #Педагогічний_коучинг. 2. Учасники навчання за програмою мають рівні можливості до формування коучингової компетентності та ії подальшого розвитку під час навчання та у професійній діяльності. 3. Після проходження програми кожен учасник самостійно визначає форми і методи використання коучингових інструментів у подальшій роботі. 4. Після закінчення навчання і отримання сертифікату кожен учасник програми отримує можливість подальшої співпраці з організаторами програми на партнерських засадах.

АВТОРСЬКІ ПРАВА УЧАСНИКІВ

1. Відповідно до законодавства України щодо авторських прав, право на подані матеріали належать авторам цих робіт. Авторське право на проведення #неконкурсу #Педагогічний_коучинг належить його Організаторам. 2. Участь у #неконкурсі означає згоду автора на розміщення його поданих робіт (із зазначенням автора і назви роботи) у відкритому доступі на сайті http://www.mbo-lider.com/ та соціальних мережах, без виплати авторської винагороди. 3. Автор гарантує унікальність поданих матеріалів. 4. Організатори конкурсу не несуть відповідальності перед авторами і / або третіми особами та організаціями за можливе розміщення робіт на інших Інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.  

one responses .

  1. […] ПОЛОЖЕННЯ про МІЖНАРОДНИЙ #НЕКОНКУРС […]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *