Category Archive:Наші публікації

Педагогічний коучинг : навчально-методичний посібник

Педагогічний коучинг :   навч.-метод. посіб. / Т. Ю. Чернова, І. С. Голіяд, О. А. Тіщук // [за заг. редакцією Д.Е. Кільдерова]. –  Київ: 2016. – 166 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріали з дисципліни «Педагогічний коучинг», як технології розвитку професійної компетентності педагога. Розкрито суть, завдання, принципи, методи, техніки та інструменти педагогічного коучингу, які формують у спеціалістів професійні знання, вміння, навички, готовність до діяльності в умовах ринкових відносин та децентралізації освіти. Дисципліна «Педагогічний коучинг» сприяє формуванню коучингової компетентності педагога та його ефективній діяльності у навчальному закладі.

Для студентів вищих навчальних закладів професійного й технологічного напрямів, викладачів, інженерно-педагогічних навчальних закладів, закладів системи післядипломної педагогічної освіти.

В пам’ять про Маргариту Федорівну Юсупову

Администратор post on Липень 21st, 2013
Posted in Наші публікації

Василь Данчев,

завідувач лабораторії Веб-ресурсів ОНПУ,

Україна, м. Одеса

У лютому 2013 року пішла з життя чудовий педагог, доктор педагогічних наук, професор Юсупова Маргарита Федорівна.

Це стало великою втратою не лише для її сім'ї, а й для багатьох людей не лише Одеського національного морського університету, а й багатьох ВНЗ м. Одеси та України, які працювали та співпрацювали з нею, а також студентів, яких вона навчала. Адже головними девізами її життя та ставлення до своєї роботи були: чуйне ставлення, професіоналізм, індивідуальний підхід та наполегливість у досягненні мети.

Волею долі познайомився я з Маргаритою Федорівною 1998 року. У той час, працюючи старшим викладачем кафедри геометрії та комп'ютерної графіки ОНМУ, вона фактично була головним ідеологом кафедри в частині методології викладання графічних дисциплін, заснованої на застосуванні новітніх інформаційних технологій. І це була не «данина моді». Вже в той час, коли з'явилися перші версії AutoCAD, Маргарита Федорівна зрозуміла, що для якісної підготовки фахівців-графіків у ВНЗ необхідне навчання їх навичок роботи в одній із систем автоматизованого проектування. Навчання роботі у САПР не передбачено навчальною програмою практично жодної графічної дисципліни. Виникла суперечність між обсягом матеріалу, що викладається, і часом, передбаченим навчальною програмою. Крім цього, значно збільшилося навантаження на викладачів. Необхідно було знайти вихід із становища. І тут спрацював «генератор ідей» - так жартома називали Маргариту Федорівну. Вона запропонувала розробити та впровадити у навчальний процес навчання нарисної геометрії, як основи будь-якої графічної дисципліни, систему інтерактивного навчання, яка передбачає не лише подання теоретичного матеріалу з цієї дисципліни у вигляді динамічних картинок, а й автоматизований контроль теорії та, що найважливіше, практичних навичок у вирішення завдань.

Для реалізації задуманого було створено творчий колектив «Віртуальна реальність», до якого увійшли, окрім Маргарити Федорівни – головний ідеолог проекту та мене – технічний керівник та розробник системи, ще й студенти як розробники додатків. Протягом кількох років тривала напружена робота з розробки різних варіантів реалізації програмного забезпечення, відповідних різних педагогічних принципів. Кожен із варіантів проходив апробацію на студентах під час навчання. В цей час і виявився талант Маргарити Федорівни, як ПЕДАГОГА. Незважаючи на те, що кожна нова ідея вимагала практично з нуля розпочинати розробку нового програмного забезпечення, вона вміла переконати всіх учасників проекту у доцільності таких кроків. І головним аргументом у її доводах було – «так буде краще та зрозуміліше для студентів».

Результати досліджень, що проводилися в процесі розробки системи інтерактивного навчання нарисної геометрії, лягли в основу дисертаційної роботи, спочатку на ступінь кандидата педагогічних наук, а згодом доктора педагогічних наук. Але це не було головним для Маргарити Федорівни. Головним для неї було – створення нової, що принципово відрізняється від традиційної методики викладання графічних дисциплін, із застосуванням сучасних інформаційних технологій, що відповідає європейському рівню викладання, основою якого є самостійна підготовка студентів до майбутніх занять, а під час занять – обговорення та роз'яснення найважливіших моментів аналізованої теми.

З упевненістю можу стверджувати, що мети Маргарита Федорівна досягла. Свідченням цього були практично 100% відвідуваність як лекційних, так і практичних занять, не просто відвідуваність, а інтерес, настрій та активність студентів. Більше того, було досягнуто і другої мети – зменшення навантаження на викладачів. Після впровадження системи у навчальний процес, основна робота викладачів полягала не в традиційному викладі теоретичного матеріалу та перевірці практичних робіт. Їм залишалася найбільш приємна і тому не така обтяжлива роль організатора розгляду з підготовленими студентами складніших питань теми, що обговорюється. У цьому саму трудомістку роботу з контролю рівня освоєння теорії та практичних навичок взяв він комп'ютер, до роздрукування відомостей результатів контролю.

Але Юсупова не була б Юсуповою, якби вона зупинилася на досягнутому. Крім цього, практично в той же час вона випустила три підручники, одну монографію, опублікувала понад 200 наукових статей… були і видання нових підручників з графічного моделювання, і розробка методики викладання дисциплін, опір матеріалів, деталі машин із застосуванням САПР.

Остання спільна з Маргаритою Федорівною робота була присвячена створенню двомовної (російської та української) версії інтерактивного курсу навчання нарисної геометрії у вигляді DVD-диску. Ця робота проводилася за численними побажаннями фахівців, які були присутні на обговоренні та захисті докторської дисертації Юсупової. Ще за життя Маргарити Федорівни роботу було практично завершено, отримано свідоцтво на авторські права. Скільки було радості, скільки оптимізму.

Навіть в останню нашу зустріч, як виявилося, справді останньою, ми обговорювали плани подальшої співпраці. Але доля вирішила по-своєму. Вважаю своїм обов'язком завершити незавершене і сподіваюся, що учні та соратники професора Юсупової Маргарити Федорівни продовжать втілення в життя її планів та ідей.

Наші публікації

Администратор post on Липень 13th, 2013
Posted in Наші публікації
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Випуск 39: збірник наукових праць / за ред. Д.Е.Кільдерова. - К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - 285 с.  (Фахове видання)

ЗМІСТ

Айстраханов Д.Д.

ФАКТОР КУЛЬТУРИ В МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПТНЗ МАШИНОБУДІВНОГО  ПРОФІЛЮ……………………………………………………………………………3

 Вдовіна О.О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВСПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО» У ВНЗ………………………...8

 Войцех Валат

ТЕХНІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ

HUMANITIES CONTEXT OF TECHNOLOGY EDUCATION…………………..11

 Воронцова І.В.

ДИДАКТИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ…….15

Герасименко О.А., Фещук Ю.В. 

ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОЇПРОГРАМИ PRO 100 МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ ІПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ…………………………………………………….21

Голіяд І.С., Ковтуненко Н.О

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ……………………….28

Головня В.Д.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ФОРМУВАННЯКОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ…………………………………………33

 Гончаров О.М., Гончарова І.П.

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН…………………………………...36

Гриценко Л.О., Бойко В.А.

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМПЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ………………………………………………………40

 Динько В.А.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОСЕРВІСУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА……………………………...45

 Дремова І.Б.

ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИМАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ……………………………...48

 Дубінецький В.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗРОБКИ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ…………………………….51 

Єжова О. В.

ВИКОРИСТАННЯ CAD/CAM/CAE ПРОГРАМ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІМАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ……………………………57 

Жижко Т.А.

УНІВЕРСИТЕТ ЯК «ПІДРУЧНИК СВІТУ» ХХІ СТОЛІТТЯ…………………..61 

Зубар Н.М., Василенко О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ…………………………………………………………………………….75

Зуєва А. Б.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇПІДГОТОВКИ……………………………………………………………………...81 

Іслам А.В.

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ВНЗ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ…………………………………………………………..86

Кожем’яко Н.В.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ………………………………………………………………….92

Козяр М.М.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ …………99

Корчинська Н.М.

ТРУДНОЩІ У РЕФОРМУВАННІ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…………………………….105 

Косяк І.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМВЧИТЕЛЯМ «ТЕХНОЛОГІЙ»…………………………………………………...110 

Кравець С.Г.

АВТОРСЬКА МЕТОДИКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ…………...114 

Кузьменко П.І.

КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА……………………………119 

Легун В.Т.

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ………………………………………….123 

Макаренко А.І.

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА……………...130

Матросова І.Г.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…..................135 

Медведенко І.С.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБЦІ ТЕКСТИЛЬНИХ                                             МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ВНЗ……………….............…139 

Мізинчук В.В.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИМАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ІЗМІСТ……………………………………………………………………………...147 

Мілохіна М.О.

СТАН ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХОПЕРАТОРІВ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТАПРАКТИЦІ………………………………………………………………………...153 

Нестерова Л.В.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ……………………….158

Палькевич Ю.С.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮОСВІТОЮ В УМОВАХ УКРАЇНІ……………………………………………….161

Пятничук Т.В.

СТАН ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ……………166

Райковська Г.О.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ………172

Сараєва С.О.

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОСЕРВІСУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ………………………………………………….177 

Свистун В.І.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПТНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ…………………………………182 

Сидоренко В.К., Котелянець Ю.С.

СУТНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК МЕТИ  СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ……………………187

Скульська В.Є.

РОЛЬ РОБОТОДАВЦІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ…………...................……….194 

Слабко В.М., Лазебний М.М.

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………………..198 

Стогній А.Ю.

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙ В ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..........................………204

Сулима Т.С.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІМАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯБУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ…………………………………………………….210 

Сушенцев А.О.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ВУКРАЇНІ…………………………………...215 

Сушенцев О.Є.

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХРОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ………………………………………….219 

Сушенцев О.О.

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЇХКОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ……………………………………………………..223 

Сушенцева Л.Л.

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯЯК СИСТЕМНЕ БАГАТОГРАННЕ ЯВИЩЕ…………………………………...227 

Учитель І.Б.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПРОФІЛЮ…………………………………………………………………………232 

Чернова Т.Ю.

ОСВІТНІЙ КОУЧИНГ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІКЕРІВНИКА ПТНЗ……………………………………………………………….237 

Шамчук М.Ю.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………243 

Шаталов Р.Б., Пиявський С.А.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ИОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ ПОНАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХКЛАССОВ…………………………………………………………………………248 

Шевченко В.Л.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ…………………………………………..257

Шкворець О.В

ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ДИЗАЙНУ ОДЯГУ…………………………………………265 

Юденкова О.П., Макаров В.А.

ІННОВАЦІЇ У ВПРОВАДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА З ПОЛІГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………270 

Ягупов В.В

МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ………………………………………………………............................................………………274