Category Archive:Новини

Педагогічний коучинг : навчально-методичний посібник

Педагогічний коучинг :   навч.-метод. посіб. / Т. Ю. Чернова, І. С. Голіяд, О. А. Тіщук // [за заг. редакцією Д.Е. Кільдерова]. –  Київ: 2016. – 166 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріали з дисципліни «Педагогічний коучинг», як технології розвитку професійної компетентності педагога. Розкрито суть, завдання, принципи, методи, техніки та інструменти педагогічного коучингу, які формують у спеціалістів професійні знання, вміння, навички, готовність до діяльності в умовах ринкових відносин та децентралізації освіти. Дисципліна «Педагогічний коучинг» сприяє формуванню коучингової компетентності педагога та його ефективній діяльності у навчальному закладі.

Для студентів вищих навчальних закладів професійного й технологічного напрямів, викладачів, інженерно-педагогічних навчальних закладів, закладів системи післядипломної педагогічної освіти.

ІІ Міжнародний інформаційно-графічний форум

17-18 травня 2016 року в смт. Східниця Львівської області Міжнародною благодійною організацією «Лідер якості» спільно з Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Школою професійного коучингу Master Coach Ukraine, Клубом професійних коучів України було проведено ІІ Міжнародний графічно-інформаційний форум присвячений пам’яті доктора педагогічних наук, професора Маргарити Федорівни Юсупової.

II_forum

Read the rest of this entry >>

Всеукраїнська олімпіада з графічної підготовки імені Віктора Сидоренка

Администратор post on Март 27th, 2016
Posted in Наші заходи, Новини

25 березня 2016 року

за сприяння нашої Міжнародної благодійної організації «Лідер якості» в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова було започатковано проведення

Всеукраїнської олімпіади з графічної підготовки імені Віктора Сидоренка.

Учасниками олімпіади були учні Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Черкаської областей, м. Києва, м. Полтави та ін. Найбільше учасників було представлено з м. Полтави і Полтавської області, зокрема, Полтавська гімназія № 6, № 17, № 32, Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, Великопавлівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради, Гадяцька СШ І-ІІІ ступенів № 4, Лохвицька гімназія № 1, Шишацька обласна гімназія інтернат для обдарованих дітей Полтавської обласної ради, Красногорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради та ін. Read the rest of this entry >>

Швейна справа. Курс лекцій

Администратор post on Июнь 5th, 2014
Posted in Новини, Посібники
Автор:Egova

Єжова Ольга Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тип документа: курс лекцій Рік: 2013 Об'єм: 174 с. В посібнику викладені основні відомості, пов’язані з асортиментом, вихідними даними та методами конструювання одягу в системі «людина – одяг – середовище», наведені методи виконання ряду проектно-конструкторських робіт з використанням сучасних технологій проектування. Видання розраховано на студентів спеціальності «технологічна освіта» педагогічних вузів, вчителів технологій, усіх, хто вивчає швейну справу. Read the rest of this entry >>

Технологія оброблення швейних виробів

Администратор post on Июнь 5th, 2014
Posted in Новини, Посібники
Автори:TSHVEgova

Єжова Ольга Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Guryanova Гур'янова Оксана Віталіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тип документа: навчально-методичний посібник

ISBN: 978-966-1508-27-8

Рік: 2013

Об'єм: 236 с.

У посібнику викладені теоретичні відомості з оброблення деталей швейних виробів та наведені приклади технологічних послідовностей пошиття окремих швів, вузлів та швейних виробів. Перевагу при цьому надано методам, що дозволяють отримати найвищу якість оброблення в умовах навчального закладу. Значна увага приділена ручним декоративним швам, що традиційно застосовувались при виготовленні українського костюма.

Посібник містить дидактично та методично опрацьований та систематизований авторами навчальний матеріал з трьох змістових модулів навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва».

Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта», вчителів технологій, та викладачів професійних ліцеїв.

Read the rest of this entry >>

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу та аксесуарів»

Администратор post on Май 19th, 2014
Posted in Новини
Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  спеціаліст/ магістр

Рік: 2013 Об'єм: 10 с. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технічне моделювання і художнє оформлення одягу та аксесуарів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7.01010301, 8.01010301 Технологічна освіта, спеціалізації «Дизайн одягу і аксесуарів». Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес розробки моделей швейних виробів різними методами технічного моделювання та художнього оформлення одягу і аксесуарів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: ЗМ І.      Аналіз та порівняльна характеристика методик конструювання деталей одягу. ЗМ ІІ.     Технічне моделювання складних моделей одягу. ЗМ ІІІ.      Художнє оформлення одягу та моделювання аксесуарів.  

Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу»

Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Рік: 2012 Об'єм: 26 с. Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу» призначена для підготовки бакалаврів технологічної освіти (6.010103 Технологічна освіта. Кваліфікація – вчитель технологій і креслення. Педагог-організатор позашкільних навчальних закладів) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Т. Б. Гуменюк. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 26 с. Місце навчальної дисципліни в системі підготовки майбутніх учителів технологій: «Конструювання і моделювання одягу» відноситься до навчальної дисципліни науково-предметної підготовки бакалавра технологічної освіти –вчителя технологій і креслення (обслуговуючі види праці).  

Основи професійної мобільності

posibnik_sushencevaАвтор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: навчально-методичний посібник ISBN: 978-966-177-141-2 Рік: 2011 Об'єм: 162 с.   В посібнику розкрито зміст навчання відповідно авторського спеціального курсу «Основи професійної мобільності». Адресується учням, педагогічним працівникам, методистам професійно- технічних навчальних закладів, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також тим, хто цікавиться проблемами професійної підготовки професійно мобільно­го виробничого персоналу.