Category Archive:Гуменюк Т.Б.

Гуменюк Т.Б.

Администратор post on Декабрь 5th, 2013
Posted in Гуменюк Т.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

 

Гуменюк Тетяна Броніславівна

УДК 378.016:687.1(043.3)

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

кОНСТРУЮВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

  

Київ – 2011

  Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Науковий керівник:  доктор педагогічних наук, професор КОРЕЦЬ Микола Савич, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут гуманітарно-технічної освіти, директор.   Read the rest of this entry >>