Category Archive:Наукові роботи

Педагогічний коучинг : навчально-методичний посібник

Педагогічний коучинг :   навч.-метод. посіб. / Т. Ю. Чернова, І. С. Голіяд, О. А. Тіщук // [за заг. редакцією Д.Е. Кільдерова]. –  Київ: 2016. – 166 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріали з дисципліни «Педагогічний коучинг», як технології розвитку професійної компетентності педагога. Розкрито суть, завдання, принципи, методи, техніки та інструменти педагогічного коучингу, які формують у спеціалістів професійні знання, вміння, навички, готовність до діяльності в умовах ринкових відносин та децентралізації освіти. Дисципліна «Педагогічний коучинг» сприяє формуванню коучингової компетентності педагога та його ефективній діяльності у навчальному закладі.

Для студентів вищих навчальних закладів професійного й технологічного напрямів, викладачів, інженерно-педагогічних навчальних закладів, закладів системи післядипломної педагогічної освіти.

Швейна справа. Курс лекцій

Администратор post on Червень 5th, 2014
Posted in Новини, Посібники
Автор:Egova

Єжова Ольга Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тип документа: курс лекцій Рік: 2013 Об'єм: 174 с. В посібнику викладені основні відомості, пов’язані з асортиментом, вихідними даними та методами конструювання одягу в системі «людина – одяг – середовище», наведені методи виконання ряду проектно-конструкторських робіт з використанням сучасних технологій проектування. Видання розраховано на студентів спеціальності «технологічна освіта» педагогічних вузів, вчителів технологій, усіх, хто вивчає швейну справу. Read the rest of this entry >>

Технологія оброблення швейних виробів

Администратор post on Червень 5th, 2014
Posted in Новини, Посібники
Автори:TSHVEgova

Єжова Ольга Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Guryanova Гур'янова Оксана Віталіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тип документа: навчально-методичний посібник

ISBN: 978-966-1508-27-8

Рік: 2013

Об'єм: 236 с.

У посібнику викладені теоретичні відомості з оброблення деталей швейних виробів та наведені приклади технологічних послідовностей пошиття окремих швів, вузлів та швейних виробів. Перевагу при цьому надано методам, що дозволяють отримати найвищу якість оброблення в умовах навчального закладу. Значна увага приділена ручним декоративним швам, що традиційно застосовувались при виготовленні українського костюма.

Посібник містить дидактично та методично опрацьований та систематизований авторами навчальний матеріал з трьох змістових модулів навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва».

Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта», вчителів технологій, та викладачів професійних ліцеїв.

Read the rest of this entry >>

Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу»

Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Рік: 2012 Об'єм: 26 с. Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу» призначена для підготовки бакалаврів технологічної освіти (6.010103 Технологічна освіта. Кваліфікація – вчитель технологій і креслення. Педагог-організатор позашкільних навчальних закладів) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Т. Б. Гуменюк. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 26 с. Місце навчальної дисципліни в системі підготовки майбутніх учителів технологій: «Конструювання і моделювання одягу» відноситься до навчальної дисципліни науково-предметної підготовки бакалавра технологічної освіти –вчителя технологій і креслення (обслуговуючі види праці).  

Основи професійної мобільності : програма авторського спеціального курсу

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Навчальні програми
Автор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: навчальна програма Рік: 2011 Об'єм: 20 с. Основи професійної мобільності : програма авторського спеціального курсу / Лілія Леонідівна Сушенцева. – Київ, 2011. – 20 с. Спеціальний авторський навчальний курс «Основи професійної мобільності» призначений для учнів професійно-технічних навчальних закладів різних типів і форм власності. Метою курсу є формування й розвиток професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу на основі сучасних педагогічних технологій.

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва»

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Навчальні програми
Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 6.010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Рік: 2012 Об'єм: 10 с. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010103 Технологічна освіта. Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес виготовлення швейних виробів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
  1. Способи з’єднання та формотворення деталей швейного виробу.
  2. Основи функціонування технологічних процесів швейного виробництва.
  3. Технологія виготовлення виробів платтяного асортименту.

Навчально-методичне видання «Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Технологічний практикум»»

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Посібники
reytingova_sistema Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчально-методичне видання

Галузь знань: 0101 "Педагогічна освіта"

Напрям підготовки: 010103 "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.010103 "Бакалавр технологічної освіти"

Кваліфікація: "Вчитель технологій і креслення"

Рік: 2012 Об'єм: 33 с. Навчально-методичне видання «Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Технологічний практикум»» для підготовки бакалаврів технологічної освіти (6.010103 Технологічна освіта. Кваліфікація – Вчитель технологій і креслення. Педагог-організатор позашкільних навчальних закладів) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Т. Б. Гуменюк, І. С. Медведенко. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 33 с.

Завантажити файл

Методичні рекомендації до курсового проектування з основ швейного виробництва

shveine_virobnictvoАвтор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: методичні рекомендації

Галузь знань: 0101 "Педагогічна освіта"

Напрям підготовки: 010103 "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.010103 "Бакалавр технологічної освіти"

Кваліфікація: "Вчитель технологій і креслення"

Рік: 2012 Об'єм: 61 с. «Методичні рекомендації до курсового проектування з основ швейного виробництва» - навчально-методичний посібник призначений для студентів педагогічних ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта. У посібнику розкриваються основні положення про організацію, підготовку, написання та захист курсового проекту з основ швейного виробництва. Пропонується викладачам та студентам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які бажають успішно працювати та навчатися в кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Основи професійної мобільності

Администратор post on Травень 4th, 2014
Posted in Новини, Посібники
posibnik_sushencevaАвтор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: навчально-методичний посібник ISBN: 978-966-177-141-2 Рік: 2011 Об'єм: 162 с.   В посібнику розкрито зміст навчання відповідно авторського спеціального курсу «Основи професійної мобільності». Адресується учням, педагогічним працівникам, методистам професійно- технічних навчальних закладів, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також тим, хто цікавиться проблемами професійної підготовки професійно мобільно­го виробничого персоналу.

Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно- технічних навчальних закладах: теорія і практика

Администратор post on Травень 4th, 2014
Posted in Монографії
monograph_sushencevaАвтор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: монографія ISBN: 978-966-177-142-9 Рік: 2011 Об'єм: 439 с. Розглядаються етапи становлення і розвитку проблеми професійної мобільно­сті в історії системи професійно-технічної освіти; підходи до трактування профе­сійної мобільності в різних науках. Обґрунтовано модель професійно мобільного кваліфікованого робітника та систему роботи професійно-технічного навчального закладу з формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робіт­ника; організаційно-педагогічні умови формування професійної мобільності май­бутніх кваліфікованих робітників. Розкрито зміст і структуру психолого-педаго- гічної готовності педагогічних кадрів до формування професійної мобільності та їх підготовки до такої діяльності в системі методичної роботи професійно- технічного навчального закладу. Адресується науковцям, педагогічним працівникам професійно-технічних і вищих навчальних закладів, працівникам управлінь освіти і науки, студентам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також тим, хто ціка­виться проблемами професійної підготовки виробничого персоналу.