Category Archive:Монографії

Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно- технічних навчальних закладах: теорія і практика

Администратор post on Травень 4th, 2014
Posted in Монографії
monograph_sushencevaАвтор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: монографія ISBN: 978-966-177-142-9 Рік: 2011 Об'єм: 439 с. Розглядаються етапи становлення і розвитку проблеми професійної мобільно­сті в історії системи професійно-технічної освіти; підходи до трактування профе­сійної мобільності в різних науках. Обґрунтовано модель професійно мобільного кваліфікованого робітника та систему роботи професійно-технічного навчального закладу з формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робіт­ника; організаційно-педагогічні умови формування професійної мобільності май­бутніх кваліфікованих робітників. Розкрито зміст і структуру психолого-педаго- гічної готовності педагогічних кадрів до формування професійної мобільності та їх підготовки до такої діяльності в системі методичної роботи професійно- технічного навчального закладу. Адресується науковцям, педагогічним працівникам професійно-технічних і вищих навчальних закладів, працівникам управлінь освіти і науки, студентам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також тим, хто ціка­виться проблемами професійної підготовки виробничого персоналу.