Category Archive:Навчальні програми

Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу»

Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Рік: 2012 Об'єм: 26 с. Навчальна програма «Конструювання і моделювання одягу» призначена для підготовки бакалаврів технологічної освіти (6.010103 Технологічна освіта. Кваліфікація – вчитель технологій і креслення. Педагог-організатор позашкільних навчальних закладів) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова / Т. Б. Гуменюк. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 26 с. Місце навчальної дисципліни в системі підготовки майбутніх учителів технологій: «Конструювання і моделювання одягу» відноситься до навчальної дисципліни науково-предметної підготовки бакалавра технологічної освіти –вчителя технологій і креслення (обслуговуючі види праці).  

Основи професійної мобільності : програма авторського спеціального курсу

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Навчальні програми
Автор: Сушенцева Лілія Леонідівна Тип документа: навчальна програма Рік: 2011 Об'єм: 20 с. Основи професійної мобільності : програма авторського спеціального курсу / Лілія Леонідівна Сушенцева. – Київ, 2011. – 20 с. Спеціальний авторський навчальний курс «Основи професійної мобільності» призначений для учнів професійно-технічних навчальних закладів різних типів і форм власності. Метою курсу є формування й розвиток професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу на основі сучасних педагогічних технологій.

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва»

Администратор post on Травень 19th, 2014
Posted in Навчальні програми
Автор: Гуменюк Тетяна Броніславівна Тип документа: навчальна програма

Напрям підготовки: 6.010103  "Технологічна освіта"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр

Рік: 2012 Об'єм: 10 с. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010103 Технологічна освіта. Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес виготовлення швейних виробів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
  1. Способи з’єднання та формотворення деталей швейного виробу.
  2. Основи функціонування технологічних процесів швейного виробництва.
  3. Технологія виготовлення виробів платтяного асортименту.